Komionickie śpiywki, komionickie gronie

15 kwietnia br. odbył się IV Gminny Przegląd Pieśni Regionalnej „Komionickie śpiywki, komionickie gronie”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy.

W przeglądzie wzięło udział ponad 70 wykonawców, których oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Jadwiga Adamczyk - regionalista, muzyk z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Monika Kurzeja - specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kultury w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz dr Artur Czesak - językoznawca, dialektolog z Krakowa.

Laureatami przeglądu w poszczególnych kategoriach zostali:

ŚPIEWAK LUDOWY - kategoria I (dzieci od 7 - 13 lat)

I miejsce:  Patrycja Wilk, Karolina Franczyk, Łucja Wojtas, Hubert Citak; II m.:  Jan Syjud, Malwina Adamczyk; III m.: Gabriela Chlipała, Barbara Chęcińska, Sebastian Gromala. Wyróżnienie: Julia Kurzeja, Angelika Kwiatkowska, Konrad Wiatr.

INSTRUMENTALISTA LUDOWY - kategoria I (dzieci od 7 - 13 lat)

I m.: Łucja Wojtas, Martyna Faltyn; II m.: Magdalena Majewska, Kacper Dudzik, Nikola Kandefer; III miejsce: Liliana Faltyn, Emilia Nowak.

INSTRUMENTALISTA LUDOWY - kategoria II (młodzież od 14 - 17 lat)

I m.: Albert Wąchała.

GRUPA ŚPIEWACZA - kategoria I (dzieci od 7 – 13 lat)

Nagroda główna - Grand Prix: Dziewczęca Grupa Śpiewacza z Zespołu Regionalnego Zasadnioki z Zasadnego; I m.: Dziewczęca Grupa Śpiewacza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy i Chłopięca Grupa Śpiewacza z Zespołu Regionalnego Zasadnioki z Zasadnego; II m.: Dziewczęca Grupa Śpiewacza z Zespołu Regionalnego Młode Gorce z Kamienicy; III m.: Chłopięca Grupa Śpiewacza ze Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy.

GRUPA ŚPIEWACZA - kategoria II (młodzież  od 14 - 17 lat)

I miejsca nie przyznano. II m.: Dziewczęca Grupa Śpiewacza z Zespołu Regionalnego Zasadnioki z Zasadnego.

MUZYKA - kategoria I (dzieci  od 7 - 13 lat)

I m.: Kapela z Zespołu Regionalnego Młode Gorce z Kamienicy.

Komisja Artystyczna wyraziła uznanie dla wszystkich uczestników przeglądu, którzy podejmują trud poznawania i kontynuowania tradycji swojej ojcowizny - gminy Kamienica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi