Diamentowe i złote gody

W czwartek, 21 czerwca 11 małżeńskich par z gminy Kamienica uhonorowanych zostało prezydenckimi medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. „Diamentowe Gody” - 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętowały 2 pary, natomiast 9 par obchodziło „Złote Gody” - 50 lecie wspólnego życia.

Uroczystość wręczenia okolicznościowych medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo - Turystycznym „Dworek Gorce” w Kamienicy. Medale w imieniu Prezydenta RP wręczył wójt gminy - Władysław Sadowski. Małżonkowie otrzymali też bukiety kwiatów oraz upominki. Jubilatom życzenia dalszych szczęśliwych lat spędzonych wspólnie w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku złożyli także obecni na uroczystości: przewodniczący Rady Gminy - Eugeniusz Rutka, sekretarz gminy i jednocześnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Jarosław Augustyniak oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy - Stefan Kuchnia.

Po uroczystości wręczenia medali szacowni Jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek i lampkę szampana.

Diamentowi Jubilaci to: Julia i Antoni Kulowie, Maria i Wojciech Opydowie.

„Złote Gody” świętowali: Maria i Mieczysław Franczykowie, Zofia i Jan Gierczykowie, Józefa i Stanisław Kalicińscy, Paulina i Eugeniusz Kuligowie, Janina i Władysław Magdziarczykowie, Janina i Jan Nowakowie, Zofia i Józef Opydowie, Zofia i Stanisław Piksowie, Cecylia i Stanisław Majewscy.

Jubilatom składamy serdeczne gratulacje!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi