Pomocna dłoń dla gminy

W związku z nadzwyczajną sytuacją klęski żywiołowej, która dotknęła gminę Kamienica, w dniach 18-20 lipca br. zaprzyjaźniona gmina Komorniki  udzieliła naszej gminie pomocy finansowej  w kwocie 250 000,00 zł.

26 lipca br. na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy Komorniki radni uchwalili uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. dla gminy Kamienica - z budżetu gminy Komorniki - w kwocie 250.000,00 zł. Kwota ta ma stanowić dofinansowanie zadań bieżących w zakresie usuwania zniszczeń infrastruktury drogowej powstałych w naszej gminie.

Zasady i szczegółowe warunki przekazania oraz rozliczenia pomocy finansowej zostały określone w umowie podpisanej przez wójta gminy Komorniki – Jana Brodę i wójta gminy Kamienica – Władysława Sadowskiego w dniu 27 lipca w  Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.

 

 

 

 

Tagi