Inauguracja roku szkolnego w Ognisku Muzycznym

1 października 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Ognisku Muzycznym, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Edukację w ognisku rozpoczęło 58 uczniów, a zajęcia poprowadzi 8 nauczycieli.

Wszystkich zebranych uczniów, nauczycieli i rodziców przywitał dyrektor GOK - Mieczysław Marek, kierując słowa zachęcające do podejmowania nowych wyzwań, zapału do nauki, wytrwałości w zdobywaniu umiejętności oraz artystycznych sukcesów. Podziękowania za dziewięcioletnie pełnienie funkcji kierownika Ogniska Muzycznego otrzymał Paweł Miśkowicz, który od września objął stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej w Dobrej. Dyrektor Mieczysław Marek podkreślił zasługi ustępującego ze stanowiska  kierownika za pełną zaangażowania pracę na rzecz kształtowania młodych charakterów muzycznych oraz upowszechnianie kultury wysokiej i  ludowej. Nowemu kierownikowi, którym został Krzysztof Szewczyk, życzył sukcesów muzycznym w kształceniu wychowanków  i dużo satysfakcji z pracy artystycznej.

 

Tagi