Wychowanie do bezpieczeństwa

W ramach akcji ODBLASKOWA SZKOŁA, którą w Jedynce w Kamienicy koordynowały mgr Iwona Dominik i mgr Danuta Kwit, przeprowadzone zostały działania o charakterze profilaktycznym.

Wśród nich znalazły się: 

  • spotkanie z policjantem dla klas 1-3, 
  • ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, 
  • ogólnoszkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczenstwa w ruchu drogowym, 
  • projektowanie odblasków przez uczniów klas czwartych w ramach zajęć z techniki, 
  • wyposażenie uczniów klas 1-3 w elementy odblaskowe (dzięki PZU),
  • wykorzystanie posiadanych już przez uczniów klas 4-8 odblasków w postaci opasek, zawieszek przypiętych do plecaków,
  • przygotowanie przez Samorząd Uczniowski ulotek nt. bezpieczeństwa pieszych skierowanych do Seniorów z Gmniny Kamienica,
  • przeprowadzenie kampanii plakatowej przygotowanej przez poszczególne klasy; plakaty nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, propagujące i zachęcające do noszenia odblasków,
  • zajęcia poznawcze i plastyczne organizowane przez świetlicę szkolną, w ramach których dzieci poznawały znaki drogowe, zasady bezpiecznego poruszania się oraz samodzielnie rysowali poznane znaki.

 

 

 

Tagi