Przegląd artystyczny dla dzieci i młodzieży

W związku z realizacją projektu pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje Przegląd Artystyczny skierowany do dzieci i młodzieży.

Przegląd Artystyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Przegląd Artystyczny zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  • 1 KATEGORIA - Uczniowie klas  0 - 4 szkół podstawowych - występ indywidualny
  • 2 KATEGORIA ­ Uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych, III gimnazjum - występ indywidualny

Obszarem działania Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” są gminy wiejskie takie jak: Limanowa, Słopnice, Laskowa, Kamienica, Dobra, Łukowica, Jodłownik, Tymbark oraz gmina miejsko – wiejska: Miasto Limanowa.

Do Przeglądu Artystycznego mogą zgłosić się uczestnicy, którzy mają niezwykłe zdolności w następującej dziedzinie:

  • recytacja wiersza/utworu poetyckiego
  • mowa gwarą
  • śpiew piosenki (bez podkładu muzycznego)
  • tworzenie różnorakich prac plastyczno-manualnych (forma mini wystawy swoich prac)

Czas prezentacji zdolności uczestnika podczas Przeglądu Artystycznego nie powinien przekraczać 5 min.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie Artystycznym jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeglądu Artystycznego.

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy wysyłać do dnia 14. 12. 2018 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: i.kuzak@lgdlimanowa.eu lub k.masnica@lgdlimanowa.eu, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 20 z dopiskiem: Przegląd Artystyczny pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty”.

Przegląd Artystyczny zostanie przeprowadzony do dnia 20.12.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”  (ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 20).

Nie dostarczenie do siedziby Organizatora Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym Przeglądzie Artystycznym.

O dokładnym terminie przeprowadzenia Przeglądu Artystycznego zgłoszeni uczestnicy zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani telefonicznie przez Organizatora.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Przeglądu Artystycznego w obu KATEGORIACH (miejsca 1 – 15) otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe (w zależności od zajętego miejsca) oraz pamiątkowy dyplom.

Wszelkie informacje na temat niniejszego Przeglądu Artystycznego można otrzymać w siedzibie Organizatora:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 20,

bądź pod numerem telefonu: 511 091 844,

a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:

i.kuzak@lgdlimanowa.eu lub k.masnica@lgdlimanowa.eu

REGULAMIN

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Tagi