Radni podjęli uchwałę budżetową

Budżet gminy Kamienica na 2019 rok był głównym tematem II sesji Rady Gminy Kamienica, która odbyła się 20 grudnia br.

Najważniejszym punktem czwartkowego spotkania było jednogłośne podjęcie przez radnych uchwały budżetowej, która pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2019 r.

Planowane dochody budżetu gminy to 41 660 306,00 złotych, natomiast wydatki wyniosą 44 986 546, 00  zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 326 240, 00  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W przyszłorocznym budżecie gminy zaplanowano przeznaczyć na wydatki majątkowe (inwestycje) kwotę w wysokości 13 272 392,00  zł.

 

 

Tagi