Z sesji Rady Gminy

5 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica odbyła się IV Sesja Rady Gminy. Radni zdecydowali m.in. o zwiększeniu puli środków finansowych na zadania inwestycyjne, tj.: głęboką termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie oraz rewitalizację kamienickiej płyty głównej rynku.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy, Hilary Majewski. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję. Wśród zgromadzonych gości był poseł Arkadiusz Mularczyk, który wizytując nasz samorząd, przedstawił swoją kandydaturę w zbliżających się, zarządzonych na 26 maja br., wyborach do Parlamentu Europejskiego. W trakcie swojego przemówienia podkreślił znaczenie logistyki dla regionu sądeckiego oraz sprawy reparacji wojennych jako głównych tematów, którymi chciałby zająć się w pracy europosła. W sprawach bieżących podkreślił swoje wsparcie dla budowy „Sądeczanki”. Wójt Gminy Kamienica z kolei podziękował posłowi za okazane zainteresowanie i wspieranie gminy po ubiegłorocznej powodzi. Przypomniał także jego duży wkład w działania przeciwko podziałowi gminy Kamienica.

 

 

 

Tagi