Nowe stroje dla zespołu GORCE

EtnoPolska 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy realizuje zadanie w ramach programu EtnoPolska 2019 pod nazwą „Renowacja i zakup strojów regionalnych dla zespołu GORCE”.

Przedsięwzięcie zakłada zakup i renowację strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego „Gorce”, co pozwoli na pełne wyposażenie zespołu w tradycyjny ubiór górali kamienickich.
Celem zadania jest kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kształcenie poczucia przynależności społeczno - terytorialnej oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej.
Zadanie to pozwoli na zachowania ciągłości tradycyjnej regionalnej kultury, m.in. przez zwiększenie aktywności wspólnotowej i integrację społeczności lokalnej, która z dumą przekazuje tradycję i szacunek do historii regionu coraz to młodszemu pokoleniu.  Jest też alternatywą na spędzanie czasu wolnego.
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 42 630,00 złotych, z czego 40 000,00 zł stanowią środki finansowe Narodowego Centrum Kultury, a 2 630,00 zł to wkład własny Gminnego Ośrodka Kultury.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.

 

 

 

Tagi