Przejdź do stopki

Świąteczno - noworoczna sesja Rady Gminy

Świąteczno - noworoczna sesja Rady Gminy

Treść

28 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XI Sesja Rady Gminy Kamienica.  Eugeniusz Rutka - Przewodniczący Rady Gminy po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji dokonał otwarcia i przedstawił poszczególne punkty posiedzenia.

Na sesji radni podjęli uchwały, dotyczące  m.in.:

  • zmian budżetu gminy Kamienica na 2015 rok;
  • organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica;
  • zmiany Uchwały Nr XXXI/233/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020;
  • określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Kamienica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  • określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Kamienica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Podczas sesji podsumowano także działania profilaktyczne, realizowane na terenie naszej gminy w 2015 r. - prezentacje multimedialne przedstawili dyrektorzy szkół oraz szkolni pedagodzy (koordynatorzy projektów). Wszyscy oni z rąk wójta - dr Władysława Sadowskiego i Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zofii Kuchni odebrali podziękowania za zaangażowanie w realizacji kampanijnych działań.
Wśród zaproszonych gości był również st. asp. Jacek Kurzeja - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Limanowej, któremu wręczono podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu akcji  „No Promil - No Problem” w  gminie Kamienica.

 

 

 

 

Menu
Informacje
1638733