Przejdź do stopki

Spotkanie okolicznościowe

Spotkanie okolicznościowe

Treść

16 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyło się spotkanie przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.

Stało się ono okazją do podziękowania pani Annie Wierzyckiej za 27 lat przewodniczenia KGW w Zalesiu, w tym za: pełne zaangażowanie w kultywowaniu ludowej obyczajowości; niejednokrotne dostarczenie zachwytu uczestnikom organizowanych uroczystości, wkład w odnoszone przez Koło sukcesy w kulinarnych i artystycznych konkursach, kreowanie pozytywnego wizerunku naszej małej ojczyzny.

Wyrazy wdzięczności za wieloletni filar ostoi naszej regionalnej tradycji pani Annie złożyli Wójt Gminy Kamienica i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, życząc równocześnie, by jej talent artystyczny i doświadczenie regionalnej prawdy kulinarnej nadal służyły przyszłym pokoleniom.

 

 

Menu
Informacje
2070691