Przejdź do stopki

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Kamienica Uchwały Nr XXII/195/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica na lata 2016–2023

Treść

Wójt Gminy Kamienica

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Kamienica Uchwały Nr XXII/195/17z dnia  24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica na lata 2016–2023.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica w pokoju nr 12, w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienica, kamienica.net.pl w zakładce Aktualności, BIP Kamienica (załączniki poniżej).

Wójt Gminy Kamienica

Pliki do pobrania:

  1. Obwieszczenie
  2. Uchwała Nr XXII/195/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica na lata  2016–2023.
  3. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kamienica na lata 2016–2023.
  4. Załącznik do GPR
  5. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  6. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica na lata 2016–2023.

 

Menu
Informacje
2084140