Przejdź do stopki

Środki finansowe dla Spółek Wodnych

Treść

Samorząd   Województwa   Małopolskiego   również   w   roku   2021   przeznaczył   środki  w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania aby poprawić wydajność uprawną pól, poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych.

Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

1) konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,

2) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,

3) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie

    z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),

4) usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Spółki  Wodne  działające  na  terenie  Województwa   Małopolskiego  lub   Związki  Spółek Wodnych, których Spółki Wodne działają na terenie Województwa Małopolskiego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do 31 marca 2021 roku.

W przypadku dostarczenia wniosków   pocztą,   decydująca   jest   data   wpływu   wniosku   do   Urzędu   Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wnioski należy składać/przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56.

Wzór   wniosku   oraz   zasady   naboru   przyjęte   Uchwałą   Nr   XVII/227/20   Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. dostępne są na stronie internetowej: bip.malopolska.pl > Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego >  Rolnictwo > Realizowane procedury > Dotacja dla spółek wodnych.

 

 

 

Menu
Informacje
1619732