Przejdź do stopki

INFORMACJA

Treść

Urząd Gminy informuje, że w związku ze skargami mieszkańców oraz notorycznym nieprzestrzeganiu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kamienica" usunięto miejsca składowania odpadów na osiedlu Wysopale w Kamienicy (tzw. Stara droga) oraz przy moście w Kamienicy Dolnej.

W ogródkach gromadziły się szczury, gdyż mimo wielu próśb o wykładanie odpadów maksymalnie jeden dzień przed planowanym wywozem worki składowane były często cały miesiąc.
Prosimy mieszkańców, aby śmieci wynosić nadal w poprzednie miejsca, ale  najwcześniej dzień przed zaplanowanym w harmonogramie wywozem. Na osoby, które nie przestrzegają regulaminu zostaną nałożone kary grzywny.

 

 

Menu
Informacje
1671282