Przejdź do stopki

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Treść

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o podejrzeniu choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu – grypy ptaków – na terenie gospodarstwa położonego w miejscowości Stronie – Gmina Łukowica, Powiat Limanowa.

W dniu 26 marca 2021 roku została przekazana informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu o przemieszczeniu kur niosek 14 tygodniowych do gospodarstw na terenie powiatu limanowskiego z gospodarstwa, w którym występuje podejrzenie ptasiej grypy z miejscowości Krasne Potockie (Gmina Chełmiec, Powiat Nowy Sącz). Od dnia 27 marca 2021 roku na terenie gospodarstwa prowadzone są działania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz.U. 2007 nr 239 poz. 1752). W trakcie dochodzenia epizootycznego stwierdzono upadki w stadzie drobiu i pobrano próbę do badania urzędowego.

 

 

Menu
Informacje
1559971