Przejdź do stopki

Podsumowano inwestycję VELO Limanowski

Podsumowano inwestycję VELO Limanowski

Treść

W piątek 7 maja w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, związanego z rozbudową szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach: Kamienica, Limanowa, Słopnice, a także w mieście Limanowa. Ścieżki rowerowe zostały połączone z trasą główną VeloDunajec. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nowe szlaki turystyczne „VELO Limanowski” mają łącznie ponad 24 km. Do tego dochodzi prawie 16 km odnowionych istniejących już szlaków, które zostały dokładnie oznakowane. Powstały także miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne oraz parkingi w gminach Kamienica, Słopnice, Limanowa oraz w mieście Limanowa. Na ich terenie wybudowano wiaty, zamontowano stanowiska dla rowerów, ustawiono kosze na śmieci i tablice informacyjne. Dodatkowo zakupiono 25 audio przewodników do istniejących na trasach wypożyczalni.

W uroczystym zakończeniu  projektu wzięli udział m.in.: poseł na sejm RP Wiesław Janczyk, marszałek województwa małopolskiego - Witold Kozłowski, radny sejmiku i zarazem prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej - Grzegorz Biedroń, burmistrz miasta Limanowa - Władysław Bieda, władze powiatu limanowskiego: starosta - Mieczysław Uryga, wicestarosta - Agata Zięba, członkowie zarządu - Wojciech Włodarczyk i Czesław Kawalec, przewodnicząca rady powiatu - Ewa Filipiak i wiceprzewodniczący - Jan Więcek, sekretarz powiatu - Andrzej Matlęga oraz wójtowie: Władysław Sadowski - wójt gminy Kamienica, Jan Skrzekut - wójt gminy Limanowa, Adam Sołtys - wójt gminy Słopnice.

Liderem projektu był Powiat Limanowski, a partnerami były gminy: Kamienica, Słopnice, Limanowa oraz miasto Limanowa. Całość prac kosztowała ponad 8 mln zł, z czego blisko 3,5 mln zł stanowią środki pochodzące z funduszy europejskich, a konkretnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Promocja projektu odbywa się za pośrednictwem materiałów promocyjnych – map turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi oraz przewodników turystycznych. Ponadto działa portal informacyjny: www.velolimanowski.pl oraz aplikacja na system Android: https://play.google. com/store.

 

 

 

Menu
Informacje
1671287