Przejdź do stopki

Zapisz się na warsztaty artystyczne „Aż się w głowie kręci z radości”

Zapisz się na warsztaty artystyczne „Aż się w głowie kręci z radości”

Treść

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy zaprasza dzieci na warsztaty artystyczne „Aż się w głowie kręci z radości”, które odbędą się 21 lipca 2021 r.

Dzięki współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej zorganizowane zostaną warsztaty artystyczne pt. „Aż się w głowie kręci z radości” w ramach projektu „Literacka podróż za jedną książkę czyli Majka z Siwego Brzegu powraca”. Warsztaty odbędą się 21 lipca (środa) o godz. 13.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (15 osób) - decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc. W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie kl. 2,3,4 i 5 szkół podstawowych.

Wymogiem koniecznym dla rodzica zgłaszającego dziecko będzie podpisanie zgody na udział dziecka w warsztatach - przy zgłoszeniu w GBP w Kamienicy.

Warsztaty – opis: ozdabianie koszulki lub ewentualnie torby cytatami z książek, hasłami promującymi czytelnictwo, obrazkami inspirowanymi ilustracjami z książki „Majka...”.Po warsztatach sesja zdjęciowa w koszulkach, tzw. happening czytelniczy przed Biblioteką. Będzie też krótka prezentacja multimedialna o pracy ilustratora, rysownika.

Prowadząca: pedagog, kulturoznawca, rzemieślnik oraz instruktor ceramiki w edukacji artystycznej i terapii. Od 10 lat na zlecenie Powiatu Nowosądeckiego - instruktor Szkółki Ginących Zawodów w zakresie ceramiki i garncarstwa. Obecnie właściciel firmy „ManuCraftura” prowadzącej działalność w zakresie edukacji artystycznej. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi na rzecz edukacji dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Jest pomysłodawcą oraz twórcą wielu projektów edukacyjno– kulturalnych dofinansowanych ze środków publicznych i pomocowych, mających na celu promocję kultury ludowej, ginących rzemiosł oraz integrację osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Prywatnie zafascynowana kulturą ludową swojego regionu – głównie Podegrodzia, z którego pochodzi. Skrót: Data i miejsce urodzenia - 01.08.1984 roku w Nowym Sączu. Wykształcenie - wyższe (ukończone kierunki: pedagogika, kulturoznawstwo, programy europejskie). Kursy i uprawnienia – instruktor ceramiki II stopnia w edukacji artystycznej i terapii, pamiątkarz.

Oj będzie się działo!

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapraszamy do udziału!

ZAŁĄCZNIK:

Zgoda na udział dziecka w warsztatach artystycznych – plik PDF

 

 

 

 

 

Menu
Informacje
1557619