Przejdź do stopki

Turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Kamienica – 1 sierpnia 2021 r.

Turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Kamienica – 1 sierpnia 2021 r.

Treść

W niedzielę, 1 sierpnia 2021 r. na korcie tenisowym przy Szkole Podstawowej w Zbludzy odbędzie AMATORSKI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY KAMIENICA. Rozpoczęcie o godz. 11.00.

Celem turnieju jest upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w tenisa ziemnego i integracja środowiska poprzez sport. Promocja Gminy Kamienica i jej walorów turystycznych. Umożliwienie pasjonatom tenisa ziemnego sprawdzenia swoich umiejętności. Udział w turnieju jest bezpłatny.

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 8  mężczyzn i 8 kobiet z terenu Gminy Kamienica. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy/zawodniczki zrzeszeni w klubach biorących udział w oficjalnych rozgrywkach PZT oraz w rozgrywkach międzynarodowych na poziomie zawodowym.

Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 23 lipca 2021 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail:

Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać: wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą oświadczenia zawodników; pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich); oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie zgłoszone osoby będą poinformowane o dokładnym terminarzu rozgrywek drogą mailową lub SMS. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA – plik PDF

 

 

 

Menu
Informacje
1557621