Przejdź do stopki

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Treść

Urząd Gminy w Kamienicy informuje, że każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl (za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kamienica (wniosek w załączniku oraz w urzędzie).

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr telefonu 18 33 23 025 wew. 36, pokój 17.

DEKLARACJA - plik PDF

 

 

 

Menu
Informacje
1559969