Przejdź do stopki

Zgłoś pasiekę – szlak miodu w powiecie limanowskim

Zgłoś pasiekę – szlak miodu w powiecie limanowskim

Treść

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego informuje, że otrzymała dofinansowanie do projektu „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 202”, którego celem jest ochrona owadów zapylających i roślin. 

Planowane są m.in. nasadzenia roślin miododajnych, organizacja konferencji pszczelarskiej, spotkań edukacyjnych dla dzieci, konkursu fotograficznego „Pszczoła w Obiektywie” wydanie kalendarza pszczelarskiego oraz wydanie mapy – szlak miodu w powiecie limanowskim.
Na mapie z podkładem turystycznym – szlak miodu w powiecie limanowskim, zaznaczone zostaną zgłoszone pasieki a na odwrocie mapy zamieszczone zostaną opisy pasiek z danymi kontaktowymi. W związku z powyższym Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza właścicieli pasiek, gospodarstw agroturystycznych posiadających pasieki do zgłoszenia swoich obiektów do zaprezentowania  na mapie. Dodatkowo można przesłać zdjęcie gospodarstwa pasiecznego / agroturystycznego ewentualnie zdjęcia z prowadzonych warsztatów i innych wydarzeń zawartych w ofercie (wówczas dodatkowo wymagane jest  podpisanie umowy o przekazaniu praw autorskich do zdjęć).
Mapa zostanie wydana w nakładzie co najmniej 1000 egzemplarzy i będzie dostępna w punktach informacji turystycznej na terenie powiatu limanowskiego dla odwiedzających region turystów oraz przekazana do gospodarstw pasiecznych /agroturystycznych.
Ze względu na harmonogram projektu zainteresowane osoby proszone są o dokonanie zgłoszeń na załączonym formularzu, przesyłając lub dostarczając formularz do siedziby Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa pok. 323a w terminie do dnia 09 sierpnia br. (liczy się data wpływy zgłoszenia).

Formularz zgłoszenia POBIERZ

Umowa o przekazanie praw autorskich do zdjęć POBIERZ

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 18 3337 903 lub mailowo:
lotlimanowski@gmail.com.

Źródło: Powiat Limanowski

 

Menu
Informacje
1557638