Przejdź do stopki

NA SESJI NADZWYCZAJNEJ

NA SESJI NADZWYCZAJNEJ

Treść

24 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy miała miejsce XX sesja Rady Gminy Kamienica. Była o sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Wójta gminy, w trakcie której Wójt i Rada Gminy uhonorowała Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Mieczysława Marka ustanowioną w 2020 r. statuetką Amico Digno – Zasłużonemu Przyjacielowi.

Wręczenie symbolicznej statuetki wraz z aktem nadania zbiegło się w czasie z Jubileuszem 25-lecia pracy zawodowej w GOK oraz przejściem Dyrektora na emeryturę. W trakcie sesji rady m.in. wskazywano na zasługi Dyrektora w zakresie rozwoju rodzimej kultury, pielęgnowania tradycji i obyczajów.
Dyrektor GOK odebrał również gratulacje i wyrazy uznania od gości przybyłych na sesję. Wśród nich: w imieniu władz Powiatu Limanowskiego życzenia złożył Radny Powiatu Limanowskiego – Marian Wójtowicz; w imieniu samorządu gminy partnerskiej Komorniki życzenia przekazał Zastępca Wójta Gminy Komorniki – Tomasz Stellmaszyk, z zaprzyjaźnionej gminy węgierskiej Erdohorvati życzenia przekazał Zsolti Ratkai. Podziękowanie za współpracę złożyli także Prezes Stowarzyszenia Seniorów Gminy Kamienica – Zofia Kuchnia oraz Kierownik GOPS – Mieczysław Kuziel.
Ponado Wójt gminy wręczył podziękowanie pani Marii Winkiewicz - za przeszło 40 lat pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców w jednostkach organizacyjnych gminy: UG Kamienica oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy (działającej od 1996 r. w strukturze GOK w Kamienicy).

 

 

Menu
Informacje
1557607