Przejdź do stopki

Projekt „Złap za STER"

Projekt „Złap za STER

Treść

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI realizująca projekt „Złap za STER!” informuje, że prowadzi nabór do jego drugiej edycji. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oferta w ramach projektu obejmuje:

 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na 6 miesięcy.
 • przed założeniem działalności gospodarczej.
 • szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników.
 • płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 • udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 • osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy.
 • indywidualne doradztwo w tym zawodowe i psychologiczne.
 • relokacyjny, aktywizacyjny.
 • studiów podyplomowych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

 • bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie
 • zagrożonych utratą pracy, bo Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne
 • odchodzących z rolnictwa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej  https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/
Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI - dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51/ 533 446 405, e-mail:  rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów.

 

Menu
Informacje
1557607