Przejdź do stopki

Święto plonów

Święto plonów

Treść

W niedzielę 15 sierpnia 2021 r.  w Zalesiu odbyły się doroczne Dożynki Gminy Kamienica. Mieszkańcy wraz z lokalną władzą dziękowali w uroczystej Mszy św. za tegoroczny urodzaj,  dobre plony i uchronienie od żywiołów.

Mieszkańcy gminy Kamienica, lokalne władze oraz zaproszeni goście uczestniczyli w Dożynkach Gminy Kamienica.
Na tegoroczne  Dożynki Gminy Kamienica organizatorzy wybrali dzień szczególny, w którym obchodzono zarówno Święto Wniebowzięcia NMP jak i Święto Wojska Polskiego.  Mszę św. poprzedziło przejście korowodu dożynkowego prowadzącego z placu remizy OSP w Zalesiu do Kościoła. Odprawił ją ks. prob. Ryszard Kochanowicz, a kazanie wygłosił o. Bogdan Bańdur.
Po nabożeństwie barwny dożynkowy korowód przy akompaniamencie orkiestry przemaszerował na plac przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie miała miejsce dalsza część rolniczego święta. Nie zabrakło tu akcentu patriotycznego – przedstawiciele władz: Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sadowski, Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Agata Zięba, Przewodniczący Rady Gminy Kamienica wraz z Radnymi złożyli symboliczne wiązanki pod lokalnym pomnikiem pamięci partyzantów pomordowanych przez hitlerowców w sierpniu 1944 r.
W trakcie oficjalnego otwarcia dożynek wójt gminy Władysław Sadowski przywitał przybyłych na uroczystość gości, wśród których byli  m.in.:  posłowie na sejm RP: Wiesław Janczyk i Urszula Nowogórska; przedstawiciele powiatu limanowskiego – starosta Mieczysław Uryga, który objął uroczystość patronatem honorowym, wicestarosta Agata Zięba, radni gminy Kamienica z przewodniczącym Hilarym Majewskim, ks. prob. Ryszard Kochanowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu Maria Buczek, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń oraz sołtysi.
Punktem szczególnym całej uroczyści był  tradycyjny obrzęd dożynkowy, podczas którego na ręce Wójta Gminy Kamienica, Starosty Powiatu Limanowskiego i Proboszcza Parafii Zalesie starostowie dożynek – Wiesława Michura i Janusz Wierzycki – złożyli tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki.
Odbyła się też prezentacja wieńców dożynkowych. Komisja konkursowa w składzie: Eugeniusz Rutka – przedstawiciel Gminy Kamienica w Izbie Rolniczej, Marian Wójtowicz – radny Powiatu Limanowskiego, Elżbieta Citak – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy po obejrzeniu wieńców dożynkowych przyznała następujące miejsca:

  • w kat. wieńca tradycyjnego:

I miejsce – Grupa Wieńcowa z sołectwa Kamienica Dolna
II miejsce – Grupa Wieńcowa z sołectwa Zbludza
II miejsce – Grupa Wieńcowa z sołectwa Zasadne   

  • w kat. wieńca współczesnego:

I miejsce – Grupa Wieńcowa z sołectwa Kamienica Górna
II miejsce – Grupa Wieńcowa z sołectwa Szczawa

Przyznano również nagrodę specjalną, która trafiła do Grupy Wieńcowej z sołectwa Zalesie.

Ponadto wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy otrzymały z rąk starosty  Mieczysława Urygi i wicestarosty Agaty Zięby ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej roll-upy promocyjne.  
Dużym zainteresowaniem podczas tegorocznych dożynek cieszyła się degustacja potraw regionalnych przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kamienica. Oprawę artystyczną imprezy zapewnił występ grupy artystycznej ze Stowarzyszenia Seniorów Gminy Kamienica, Kapeli „Jarzec” oraz koncert Grupy Śpiewaczej „Podegrodzcy Chłopcy”.  Natomiast  na najmłodszych czekały zabawy z animatorem.
Tegoroczne gminne święto plonów, mimo niezwykle trudnego czasu pandemii, jak zwykle potwierdziło mocną więź mieszkańców gminy z tradycją, pamięcią o przodkach, a także tożsamość regionalną.

 

 

 

Menu
Informacje
1557678