Przejdź do stopki

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść

Wójt Gminy Kamienica podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpnia 2021 r.  na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica i w biuletynie informacji publicznej został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz obejmuje działki ewid. nr  2252/9, 2252/10, 2252/12, 2252/13, 2252/14, 3283/5, 3381  obręb Kamienica.

Menu
Informacje
1559970