Przejdź do stopki

Spotkanie integracyjne seniorów

Spotkanie integracyjne seniorów

Treść

W miesiącu sierpniu 2021 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyło się spotkanie dwóch klubów seniora – Stowarzyszenia Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi” z Ochotnicy Dolnej oraz Stowarzyszenia Seniorów w Gminie Kamienica.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zebranych przez Wójta Wójt Gminy Ochotnica Dolna – Tadeusza Królczyka. Następnie głos zabierali prezesi stowarzyszeń: Mieczysław Trybulec – prezes stowarzyszenia z gminy Ochotnica Dolna oraz Zofia Kuchnia – prezes stowarzyszenia z gminy Kamienica.
Spotkanie miało na celu integrację obu grup senioralnych. Przebiegało w miłej atmosferze. Nie zabrakło wesołych rozmów i wspólnego śpiewu. Oba stowarzyszenia wymieniły się doświadczeniami związanymi ze swoją działalnością.
Uzgodniono, że współpraca pomiędzy stowarzyszeniami będzie się nadal rozwijać. Seniorzy z gminy Kamienica zaprosili Seniorów z Ochotnicy Dolnej na pieczenie ziemniaka, które odbędzie się jesienią 2021 roku.

 

 

 

 

Menu
Informacje
1559971