Przejdź do stopki

Powstał projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego” – wyraź swoją opinię

Powstał projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego” – wyraź swoją opinię

Treść

W ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego” we współpracy przedstawicieli partnerstwa oraz doradców Związku Miast Polskich powstał projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”.

Projekt wyznacza kierunki rozwoju partnerstwa w perspektywie do roku 2030 i będzie podstawą do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na realizację projektów w niej zawartych. Partnerstwo tworzą gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark, miasta: Limanowa i Mszana Dolna oraz Powiat Limanowski.

Partnerstwo przygotowało cztery projekty strategiczne:

  1. Podniesienie bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej.
  2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i cyfrowej obszaru partnerstwa.
  3. Wzbogacenie oferty turystycznej poprzez m.in. rozbudowę infrastruktury do udostępniania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
  4. Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie jakości powietrza, ochrony ziemi, oczyszczania ścieków.

Są to projekty partnerskie realizowane wspólnie przez partnerów. Odpowiadają na zdiagnozowane problemy, a efekty ich realizacji będą odczuwalne na obszarze całego partnerstwa.
Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat projektu strategii. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane i mamy nadzieję, będą pomocne w udoskonaleniu prezentowanego Państwu dokumentu.
Poniżej dostępny jest link do formularza on-line, w którym mogą Państwo wyrazić swoje opinie i sugestie.
Prosimy o wypełnienie formularza do 24 września br.

Formularz:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZYgmJjfR-a5IkJghyeigndVUMFVWTU5HSDE3Tkc5TFdURkxYWkwwM04wOS4u

Strategia terytorialna – plik pdf

 

 

Menu
Informacje
1557607