Przejdź do stopki

Wójt odebrał promesę

Wójt odebrał promesę

Treść

W dniu 20 września 2021 r. w agendzie zamiejscowej UMWM w Nowym Targu  Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sadowski odebrał z rąk marszałka województwa małopolskiego – Witolda Kozłowskiego promesę na zadanie pn: REGULACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W GMINIE KAMIENICA. Kwota dofinansowania to: 1 764 329 zł.

W skład zadania wchodzą:

  • etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu.
  • etap II Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Kamienica oraz Zbludza.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Menu
Informacje
1557620