Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XXII Sesja Rady Gminy Kamienica – 26 października

Treść

26 października 2021 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludzy celem realizacji zadań własnych gminy – zapewnienie gotowości bojowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2021 – 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kamienica z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy.
 10. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienica w roku szkolnym 2020/2021.
 11. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach majątkowych za 2020 r.
 12. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

 

Menu
Informacje
1559969