Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XXIII Sesja Rady Gminy Kamienica – 19 listopada

Treść

19 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kamienica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kamienica oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

Menu
Informacje
1743969