Przejdź do stopki

Otwarcie hali widowiskowo – sportowej

Otwarcie hali widowiskowo – sportowej

Treść

23 listopada 2021 r. miało miejsce długo oczekiwane wydarzenie, oficjalne otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej w Kamienicy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  8 040 000,00 zł, w tym 3 999 800,00 zł  to dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rolę gospodarzy uroczystości otwarcia hali pełnili: wójt gminy Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy Hilary Majewski i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mirosław Haczek.
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: posłowie na sejm RP – Anna Paluch, Urszula Nowogórska; radny sejmiku, a zarazem prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń; starosta limanowski Mieczysław Uryga; wiceprezes Polskiego Szkolnego Związku Sportowego Feliks Piwowar; przedstawiciele samorządów sąsiadujących gmin oraz partnerskiej gminy Komorniki; radni gminy; przedstawiciele urzędu gminy; dyrektorzy szkół; prezesi klubów sportowych oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń gminy.
Wójt gminy Władysław Sadowski w swoim wystąpieniu przedstawił krótki zarys historyczny powstania koncepcji budowy hali, koszty i finansowanie realizacji tego przedsięwzięcia. Złożył podziękowania wszystkim,  którzy przyczynili się do powstania tak okazałego obiektu.
Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie hali przez księdza proboszcza Jana Betleja. Następnie, zgodnie z tradycją, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przy udziale: poseł Anny Paluch, poseł Urszuli Nowogórskiej, radnego sejmiku Grzegorza Biedronia, starosty Mieczysława Urygi, wójta Władysława Sadowskiego, dyrektora GOK Mirosława Haczka, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Stefana Kuchni, ks. proboszcza Jana Betleja, wykonawcy inwestycji Krzysztofa Jagieły (FB „Morcin”) i projektanta obiektu Jana Piwowara.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali oddania do użytku tak ważnego dla społeczności lokalnej obiektu infrastruktury sportowej. Dodatkiem do życzeń były symboliczne prezenty.
W dalszej części uroczystości  odbyło się wręczenie imiennych podziękowań i  okolicznościowych – pamiątkowych medali. Następnie przy dźwiękach muzyki pokazy akrobatyczne zaprezentował zespół DIAMOND CHEER z sekcji cheerleaders, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.

 

 

Menu
Informacje
1743969