Przejdź do stopki

Program AGROENERGIA

Program AGROENERGIA

Treść

Gmina Kamienica zachęca wszystkich rolników z terenu gminy do zapoznania się z programem „Agroenergia”.

Program Priorytetowy „Agroenergia” ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich zdolności wytwórczych w sektorze rolniczym. O  dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

Na co przysługuje dotacja ?

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.

Gdzie i kiedy składać wnioski?

Wnioski można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie od 1 października 2021 r. Nabór do pierwszej części Agroenergia 2021 potrwa do wyczerpania środków.

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

W przypadku instalacji o mocy pomiędzy 10 a 30 kW dotacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych planowanego przedsięwzięcia i nie może wynieść więcej niż 15 000 zł.

W przypadku instalacji o mocy pomiędzy 30 a 50 kW dotacja wynosi do 13% kosztów kwalifikowanych planowanego przedsięwzięcia  i nie może wynieść więcej niż 25 000 zł. 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2022 lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (tel.:12 422 94 90) oraz w Starostwie Powiatowym w Limanowej u doradcy ds. Klimatu i Środowiska. (tel.: 18 3337854).

Menu
Informacje
1743968