Przejdź do stopki

Zakupiono komputery i urządzenia peryferyjne w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Treść

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono: komputer przenośny – 1 szt., komputer stacjonarny – 2 szt., monitor – 2 szt., mikrofon – 2 szt., głośniki – 2 szt., zasilacz – 2 szt., drukarkę atramentową – 2 szt.

Koszt ogółem zadania wynosił 14 147,00 zł, z tego 11 900,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

Menu
Informacje
1559970