Przejdź do stopki

Informacja – nabór na wolne stanowisko pracy w WFOŚiGW w Krakowie

Treść

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie - w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie: do 27.04.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu)

lub

przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie: do 27.04.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.8.2022, Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu – Kraków – Imię i Nazwisko”.

Ogłoszenie o naborze – plik PDF

Szczegóły na stronie:

https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2089421,ogloszenie-o-naborze-kp11182022-stanowisko-ds-kontroli-wewnetrznej-i-audytu-w-wymiarze-1-osoba-1-eta.html

 

Menu
Informacje
1638710