Przejdź do stopki

Jubileuszowe „Spotkanie z poezją”

Jubileuszowe „Spotkanie z poezją”

Treść

Już po raz dziesiąty odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”. Organizatorami konkursu były tradycyjnie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie oraz Szkoła Podstawowa w Zasadnem.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamienica i przebiegał w czterech kategoriach: oddziały przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII. Prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie: Lidia Piotrowska – nauczyciel języka polskiego, Hilary Majewski – pracownik GOKSiR w Kamienicy, Zofia Kuchnia – pełnomocnik Wójta Gminy Kamienica ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po wysłuchaniu prezentacji jury postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Oddziały przedszkolne:

I miejsce - Agnieszka Gierczyk (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)

II miejsce - Magdalena Mrówka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)

III miejsce - Julia Kurowska (Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy)

Wyróżnienie - Marta Adamczyk (Niepubliczne Przedszkole Mały Salomon)

Klasy I-III:

I miejsce - Paulina Opęchowska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)

II miejsce - Martyna Groń (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)

III miejsce - Martyna Wąchała (Szkoła Podstawowa nr1 w Szczawie)

Wyróżnienie - Klaudia Duda (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy) i Zuzanna Opyd (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy)

Klasy IV-VI

I miejsce - Sebastian Gromala(Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy) i Kornel Król (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy)

II miejsce - Jakub Hyrc (Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie)

III miejsce - Jan Rusnak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)

Wyróżnienie - Anna Rusnarczyk (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)

Klasy VII-VIII

I miejsce - Aneta Postrożna (Szkoła Podstawowa w Zalesiu)

II miejsce - Zuzanna Rusnak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)

Organizatorzy konkursu dziękują fundatorom nagród: Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Właścicielom „Sali Zabaw Nibylandia” oraz Agacie Ziębie – wicestaroście powiatu limanowskiego.

 

 

 

Menu
Informacje
1638717