Przejdź do stopki

Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna

Treść

20 czerwca br. w sali GOKSiR w Kamienicy miała miejsce XXVIII Sesja Rady Gminy Kamienica. Radni gminy podejmowali m.in. uchwałę o wotum zaufania dla Wójta gminy oraz  uchwałę absolutoryjną.

Sesję otworzył przewodniczący rady – Hilary Majewski, który po powitaniu gości, wśród których m.in. obecna była  wicestarosta powiatu limanowskiego – Agata Zięba, odczytał list nadesłany przez poseł na Sejm RP – Urszulę Nowogórską.

W toku posiedzenia najważniejszym punktem była debata nad raportem o stanie gminy za rok 2021. W pierwszej kolejności głos zabrał Wójt, odnosząc się w skrócie do treści zawartych w raporcie. Po krótkiej dyskusji radni przystąpili do podjęcia uchwały o udzieleniu wotum zaufania dla Wójta. Tą drogą udzielili włodarzowi gminy jednogłośnego poparcia. Następnie przystąpiono do głosowania nad udzieleniem Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Mając na uwadze m.in. pozytywną opinię  RIO w Krakowie, radni w głosowaniu - również jednogłośnie - udzielili wójtowi absolutorium.  Po głosowaniu przedstawiciele rady wręczyli Wójtowi oraz Skarbnik Gminy Kamienica okolicznościowe bukiety kwiatów. Następnie głos zabrała wicestarosta – Agata Zięba. Pogratulowała wójtowi otrzymania absolutorium oraz podkreśliła bardzo dobrą współpracę między samorządem powiatowym a samorządem gminy, czego dowodem są licznie realizowane przez powiat na terenie gminy inwestycje, w tym we współpracy z gminą Kamienica. Z kolei Wójt podziękował Radzie za dobrą i merytoryczną współpracę. Podkreślił również ważną dla rozwoju gminy współpracę z Powiatem Limanowskim.

W programie sesji znalazły się też uchwały dotyczące m.in. nadania nowemu mostowi do os. Chlipały w Szczawie im. Wicewojewody Józefa Leśniaka (zmarłego przed kilkoma miesiącami i związanego z limanowszczyzną) oraz nadania placowi przy Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie im. Antoniego Gryziny Laska (którego osoba przyczyniła się m.in. do rozwoju wodolecznictwa na terenie Szczawy).

 

 

Menu
Informacje
1934419