Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE

Treść

Wójt Gminy Kamienica  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie” na adres: Urząd Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. do godz. 15.00 (liczy się data złożenia oferty w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica).

ZAŁĄCZNIK
Zarządzenie i ogłoszenie – plik pdf

 

Menu
Informacje
2084201