Przejdź do stopki

Gminne Święto Plonów

Gminne Święto Plonów

Treść

Gmina Kamienica już po dożynkach. Tradycji stał się zadość. To doroczne święto plonów, zgodnie z przyjętymi założeniami jego organizatorów, przebiegało w bogatej oprawie religijnej, patriotycznej i regionalnej.  

W poniedziałek 15 sierpnia  w Zalesiu odbyły się Dożynki Gminy Kamienica. Święto Plonów rozpoczęto uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. dr Piotr Cebula. Po nabożeństwie barwny dożynkowy korowód, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej, przemaszerował na plac przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej , gdzie miała miejsce dalsza część rolniczego święta. Po drodze nie zabrakło akcentu patriotycznego - wójt i radni z Zalesia złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych w II wojnie światowej.
W trakcie oficjalnego otwarcia dożynek wójt gminy – Władysław Sadowski przywitał przybyłych na uroczystość gości, wśród których byli  m.in.:  poseł na sejm RP Urszula Nowogórska, dyrektor biura poselskiego Jana Dudy – Cezary Kmiecik, radni gminy Kamienica z przewodniczącym Hilarym Majewskim; dyrektor szkoły w Zalesiu Maria Buczek; przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń oraz sołtysi.
Po oficjalnym powitaniu odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy, podczas którego na ręce Wójta Gminy Kamienica, Proboszcza Parafii Zalesie i Dyrektora GOKSiR w Kamienicy starostowie dożynek – Halina Smajda i Grzegorz Duda złożyli tradycyjny bochen chleb.
Potem przyszedł czas na prezentację wieńców dożynkowych. Komisja konkursowa w składzie: Leszek Leśnik – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej (przewodniczący komisji), Wiesława Bugajska – przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Limanowej, Zofia Chlipała – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  w Kamienicy) po obejrzeniu wieńców przyznała następujące miejsca:

  • w kategorii współczesnego wieńca dożynkowego pierwsze miejsce zajęło sołectwo z Zalesia. Drugie miejsce przyznano sołectwu z Kamienicy Dolnej,
  • w kategorii tradycyjnego wieńca dożynkowego pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Szczawa. Trzy równorzędne drugie miejsca zajęły sołectwa z Kamienicy Górnej, Zbludzy i Zasadnego.

Podczas uroczystości odbyło się także podsumowanie turnieju sołectw, który przeprowadzono w okresie wakacyjnym pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kamienica. Po rozegraniu wszystkich  konkurencji (dart, tenis stołowy, konkurs KGW, tenis ziemny, piłka nożna, szachy, siatkówka, przeciąganie liny) pierwsze miejsce wywalczyło sołectwo Szczawa. Drugie miejsce zajęło sołectwo Zbludza, a trzecie przypadło sołectwu z Kamienicy Górnej. Kolejne miejsca zajęły: IV - sołectwo Zalesie, V – Kamienica Dolna, VI – Zasadne.
Dużym zainteresowaniem podczas dożynek cieszyła się degustacja potraw regionalnych, przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kamienica oraz KGW z Młyńczysk.
Oprawę artystyczną imprezy zapewnił występ ukraińskiego zespołu ZBRUCZ z Taronopolu, Grupy Artystycznej ze Stowarzyszenia Seniorów Gminy Kamienica, KGW z Zalesia, Zespołu Regionalnego GORCE z Kamienicy oraz zespołu BAJLANDO BAND.
Tegoroczne gminne święto plonów, jak zwykle, potwierdziło mocną więź mieszkańców gminy z tradycją, ich pamięć o przodkach oraz tożsamość regionalną.

 

 

 

Menu
Informacje
1998600