Przejdź do stopki

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy

Treść

Informujemy, że wniosek o dodatek węglowy będzie dostępny w Urzędzie Gminy oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wzór pojawi się po publikacji rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362850

WNIOSEK - plik doc

WNIOSEK - plik pdf

Do złożenia wniosku potrzebne są: numery PESEL wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dotacji.

Główne źródło ogrzewania musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wnioski można składać do 30.11.2022 r.

UG Kamienica

 

 

Menu
Informacje
1994137