Przejdź do stopki

Otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Treść

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł  w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” pochodzących z budżetu państwa.

Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Termin realizacji zadania: 30 listopada 2022 r.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

 

 

 

 

Menu
Informacje
1844914