Przejdź do stopki

Spotkania konsultacyjne

Spotkania konsultacyjne

Treść

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” na spotkania konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

Szczegółowy program spotkań:

  1. Wprowadzenie.
  2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych.
  3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych.
  4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych.
  5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR.
  6. Identyfikacja grup docelowych.
  7. Podsumowanie.

Harmonogram spotkań w poniższym załączniku.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ – plik pdf

 

 

Menu
Informacje
2084184