Przejdź do stopki

DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI

DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI

Treść

18 września w Szczawie miał miejsce akt uhonorowania zmarłego wicewojewody małopolskiego Józefa Leśniaka. Udział w wydarzeniu wzięły władze państwowe z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim i wysokimi rangą politykami.

Miniona niedziela dla Szczawy, ale też całej społeczności gminy Kamienica, zostanie odnotowana w kalendarzu lokalnym ze względu na niezwykłość wydarzenia.  W tym dniu miało miejsce oficjalne nadanie nowemu mostowi do osiedla „Chlipały”  imienia  Józefa Leśniaka – zmarłego wicewojewody, powiatowego krajana, który  szczególny nacisk w swych działaniach kładł na wsparcie społeczności lokalnych w ich oddolnych inicjatywach.
Zaangażowany w pozyskanie środków na odbudowę mostu w Szczawie, mówił: Wizytowałem to miejsce. Osiedle od powodzi w 2018 roku w zasadzie jest odcięte od świata, mieszkańcy korzystają z prowizorycznej przeprawy, a samochody jeżdżą w bród. Jest to nie do pomyślenia w XXI wieku. Dlatego cieszę się, że sytuację poprawią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bo jego celem jest zrównoważony rozwój, który należy rozumieć jako wspieranie także mniejszych samorządów w zaspokajaniu podstawowych potrzeb lokalnych społeczności.
W lokalnej uroczystości nadania mostowi imienia Józefa Leśniaka udział wzięły władze państwowe, powiatowe, samorządowe. Ich przedstawiciele kolejno podkreślali wagę zrealizowanej inicjatywy budowy mostu oraz szczególne przy tym zasługi uhonorowanego pamięcią działacza. Premier Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu powiedział między innymi: To wielka sprawa dla społeczności lokalnej, którą ludzie tu mieszkający zapamiętają na długo, bo dzięki takim inwestycjom staramy się nie tylko poprawiać komfort życia i dawać szansę na rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim pokazujemy, że Polska powiatowa i gminna warta jest wsparcia i współpracy. Podkreślił starania zmarłego wicewojewody o poprawę komfortu życia społeczności lokalnych, mówiąc: Bardzo przyczynił się do rozwoju okolic i całego województwa, a także poprzez swoją działalność przyczynił się do rozwoju całej Polski. Pan wojewoda Józef Leśniak był bardzo ważną postacią polskiej polityki, wielkim patriotą i jego uhonorowanie jest ze wszech miar słuszne.
A wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w swej laudacji mówił: Wojewodo, pośle, przyjacielu. Nazwaliśmy ten most twoim imieniem, bo bardzo zasłużyłeś się dla jego budowy; bo chcemy, by ziemia której służyłeś pamiętała o tobie. My pamiętamy, jak byłeś skromny, życzliwy, uśmiechnięty, lojalny. Pamiętamy cię krążącego po ministerstwach, by załatwiać sprawy dla swojego regionu. Pamiętamy, jak w chorobie służyłeś jako wojewoda. Pamiętamy też twoją heroiczną walkę z chorobą, te ostatnie dni i ostatnie godziny. Józiu, wybacz że tak mówię, ale tak zwracaliśmy się do ciebie, jak będziemy jechać tym mostem, to po drugiej stronie będziemy widzieć twoją uśmiechniętą twarz, jak czekasz na nas po drugiej stronie życia.
Żona uhonorowanego pamięcią Józefa Leśniak między innymi powiedziała o zmarłym mężu: Mój drogi mąż i tata Piotrusia pracował dla Polski w każdej minucie swojego życia. Przyznaję, że czasem było nam ciężko, było nam trudno zrozumieć, że ciągle nie ma go w domu. Teraz rozumiemy. Służbę dla ojczyzny traktował bardzo osobiście.
Nadanie imienia mostowi w Szczawie to inicjatywa będąca dowodem wdzięczności osobie, którą szef rządu polskiego określił mianem „państwowca najwyższej próby”.

 

 

Menu
Informacje
1998576