Przejdź do stopki

 „Komionickie śpiywki, komionickie gronie”

 „Komionickie śpiywki, komionickie gronie”

Treść

17 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbył się VI Gminny Przegląd Pieśni Regionalnej „Komionickie śpiywki, komionickie gronie”. Konkurs został wznowiony po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Przegląd przeprowadzono w  kategoriach: śpiewak ludowy, instrumentalista, grupa śpiewacza, muzyka. Jego uczestnicy oceniani byli w kategoriach wiekowych: dzieci (7 – 13 lat), młodzież (14 – 17 lat), dorośli (18 lat i więcej).
Komisja artystyczna w składzie: Jadwiga Adamczyk – kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego, główny specjalista ds. muzyki ludowej w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”  w Nowym Sączu (przewodnicząca komisji); Monika Kurzeja – główny specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu; dr Artur Czesak – językoznawca, dialektolog, leksykograf, wykładowca  w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, po obejrzeniu i gruntownej ocenie występujących uczestników przeglądu postanowiła przyznać następujące miejsca:

ŚPIEWAK LUDOWY – kategoria dziecięca (od 7 - 13 lat)

 • I miejsce:  Anna Gorczowska
 • II miejsce: Milena Rucińska
 • III miejsce: Julita Rucińska

ŚPIEWAK LUDOWY – kategoria młodzieżowa (od 14 - 17 lat)

 • I miejsce: Karolina Augustyn
 • II miejsce: Dominika Wąchała
 • III miejsce: Sabina Rusnak

ŚPIEWAK LUDOWY – kategoria dorosłych (18 lat i więcej)

 • I miejsce: Maria Zaręba
 • II miejsce: Alina Krzak

INSTRUMENTALISTA LUDOWY – kategoria dziecięca (od 7 - 13 lat)

 • I miejsce: Bartosz Gierczyk
 • II miejsce (ex aequo): Kamila Bieniek i  Szymon Gorczowski
 • III miejsce: Sebastian Duda
 • Wyróżnienie: Kinga Węglarz

GRUPA ŚPIEWACZA – kategoria dziecięca (od 7 - 13 lat)

 • I miejsce: Grupa Śpiewacza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy
 • II miejsce: Grupa Śpiewacza SZCZAWIONKI
 • III miejsce: Grupa Śpiewacza ZOLESINKI

GRUPA ŚPIEWACZA – kategoria dorosłych (18 lat i więcej)

 • I miejsce:  Grupa Śpiewacza KGW ze Szczawy
 • II miejsce: Grupa Śpiewacza KGW „Śwarne Gosposie” z Kamienicy Dolnej

MUZYKA – kategoria dziecięca (od 7 - 13 lat)

 • Grand Prix: Muzyka Zespołu Regionalnego MŁODE GORCE z Kamienicy
 • I miejsce: Muzyka Zespołu Regionalnego ZASADNIOKI z Zasadnego

Nagrody rzeczowe w przeglądzie zostały ufundowane ze środków Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Kamienicy.

 

 

Menu
Informacje
2040581