Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XXXII Sesja Rady Gminy Kamienica – 25 listopada

Treść

25 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Kamienicy (sala konferencyjna) odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2022 – 2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach majątkowych za 2021 r.
 9. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

 

Menu
Informacje
1743968