Przejdź do stopki

Gmina Kamienica rozpoczyna sprzedaż węgla

Treść

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Kamienica w tym tygodniu rozpoczyna sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski z zapotrzebowaniem na zakup opału.

Sprzedawany węgiel jest dostarczany ze Śląska w asortymencie: kostka, orzech i  groszek II-JARET zgodnie z obowiązującą ofertą handlową TWD S.A.
Aby ułatwić i usprawnić transport opału Gmina Kamienica podpisała umowę z Firmą Handlowo Usługową Daniel Mikołajczyk, 34-608 Kamienica 123.
Gmina Kamienica złożyła zamówienie w wysokości 600 ton węgla na rok 2022. Informujemy, że wnioski na zakup węgla po preferencyjnej cenie będą przyjmowane do 9 grudnia 2022 r.
Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku, celem potwierdzenia i poinformowania o konieczności dokonania płatności za węgiel.
Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel - 1900,00 zł brutto za tonę na konto Urzędu Gminy Kamienica lub w kasie Urzędu Gminy.

Dane potrzebne do dokonania płatności:

  1. Nazwa odbiorcy: Urząd Gminy Kamienica- 34-608 Kamienica 420
  2. Numer rachunku bankowego: 93 8804 0000 0030 0300 0084 0002
  3. W tytule przelewu/wpłaty koniecznie należy wpisać: WĘGIEL - imię, nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu Gminy telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy o miejscu i czasie odbioru węgla.
  5. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.

UWAGA !

  • Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona przez osobę upoważnioną z Urzędu Gminy.
  • Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.
  • Urząd Gminy do kontaktu z wnioskodawcami będzie używał numeru telefonu 18 33 23 025.

 

Menu
Informacje
1743969