Przejdź do stopki

Otwarcie drogi Bulandy w Szczawie

Otwarcie drogi Bulandy w Szczawie

Treść

12 grudnia 2022 r. w naszej gminie odbyła się uroczystość związana z otwarciem inwestycji pn. Remont drogi gminnej „Bulandy” w Szczawie,zrealizowanej z Funduszu Leśnego zarządzanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a nadzorowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W uroczystości wzięli udział: Wiceminister Klimatu i Środowiska – Sekretarz Stanu a zarazem Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł, Janusz Krywult – Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa, Bogusław Pawłowski – Sekretarz Nadleśnictwa Limanowa. W spotkaniu wzięli również udział miejscowi goście, w tym radni Gminy Kamienica na czele z Hilarym Majewskim – Przewodniczącym Rady Gminy Kamienica i Józefą Gorczowską – Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy, Mirosław Haczek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy, Jarosław Augustyniak – Sekretarz Gminy Kamienica, Justyna Palkij – Kierownik ZGK w Kamienicy, Łucja Jawor – Inspektor ds. Inwestycji, Szczepan Kroczek – właściciel firmy Kroczbud (główny wykonawca), Agata Sopata – Sołtys Szczawy, panie z KGW Szczawa oraz mieszkańcy osiedli Bulandy i Chlipały w Szczawie.

Remont drogi gminnej 340220K Bulandy w Szczawie był zrealizowany z Funduszu Leśnego zarządzanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Całkowita wartość tej inwestycji to 544 829 zł, z czego blisko 400 tys. to środki z funduszu leśnego,  natomiast 147 104 zł to udział własny gminy.  Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy na długości 990 mb, szerokości 3 m i grubości 40 cm, wykonanie warstwy wyrównawczej (grubość ok. 6 cm) oraz warstwy ścieralnej (6 cm), wykonanie poboczy i zabezpieczeń od strony potoku w ilości 100 m3.

 

 

Menu
Informacje
1805168