Przejdź do stopki

Informacja

Informacja

Treść

Wykonawca, tj. Nowak-Mosty Sp. z o.o. ul. Srokowskiego 27 z Dąbrowy Górniczej informuje o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych od dnia 24.01.2023 r. zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 968 odc. 060 km 17+621,18 do km 17+700,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 17+639 na rzece Kamienica w miejscowości Szczawa (powiat limanowski, województwo małopolskie)”.

Menu
Informacje
1782527