Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE

Treść

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1846, poz. 2185) Wójt Gminy Kamienica ogłasza, co następuje:

„Z zasobu nieruchomości  Gminy Kamienica przeznaczona zostaje do dzierżawy część nieruchomości  (ok 100m2) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ew. 2271/1 Kamienica, zgodnie z załączonym wykazem”.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – plik pdf

 

 

Menu
Informacje
1998580