Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE

Treść

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1846, poz. 2185). Wójt Gminy Kamienica ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Kamienica przeznaczona zostaje do dzierżawy część nieruchomości  (ok 100m2) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ew. 2271/2 Kamienica zgodnie z załączonym wykazem.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY – plik pdf

 

 

 

Menu
Informacje
1998659