Przejdź do stopki

Inwestycja na obszarach objętych formami ochrony przyrody

Inwestycja na obszarach objętych formami ochrony przyrody

Treść

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przekazuje istotne informacje dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego lub Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na terenie danej formy ochrony przyrody obowiązują zakazy wynikające z właściwej terytorialnie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Na terenie Parku Krajobrazowego obowiązuje Plan Ochrony.

Aktualne akty prawne są dostępne m. in. na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,4233,rozporzadzenia-i-uchwaly.html  

W przypadku wątpliwości, strona może zasięgnąć opinii na temat planowanych działań w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dane teleadresowe: www.zpkwm.pl

 

Menu
Informacje
2084117