Przejdź do stopki

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Treść

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie zaprasza w imieniu Ministra Obrony Narodowej do wzięcia udziału w Wojskowych Targach Służby i Pracy organizowanych w 16 lokalizacjach na terenie całego kraju. To jedyne w Polsce wydarzenie mające na celu szerokie promowanie oferty służby wojskowej i programów edukacyjnych realizowanych przez MON.                       

W Małopolsce Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się w Limanowej w Limanowskim Domu Kultury, ul. B. Czecha 4, 17-18 marca 2023 r. (piątek – sobota) w godz. 9.00-18.00. Osoby odwiedzające targi będą mogły skorzystać z następujących punktów:

  • stoiska informacyjne odnośnie poszczególnych form służby, jednostek wojskowych, uczelni wojskowych, wojskowego centrum rekrutacji,
  • dynamiczne pokazy wojskowe – m.in. musztra wojskowa,
  • prelekcje na temat poszczególnych  form służby wojskowej,
  • pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego i rozmowy z żołnierzami jednostek wojskowych,
  • wojskowa grochówka,
  • występ orkiestry wojskowej.

Wydarzenie to zostało połączone z przysięgą wojskową żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, która będzie miała miejsce w sobotę, 18 marca o godz. 10.00 na Rynku w Limanowej.

Planowane targi to szansa na znalezienie zatrudnienia w Resorcie Obrony Narodowej oraz możliwość integracji środowisk cywilnego i wojskowego.

Menu
Informacje
1998646